ảnh Viber 2021 08 20 16 21 21 735

Mấy Tuổi Đi Tu và Tu Bao Lâu

 •   14/10/2021 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Buddha `s Cultivation

Buddha `s Cultivation

 •   21/09/2021 11:52:00 PM
 •   Đã xem: 491
 •   Phản hồi: 0
Tìm Hiểu về Bệnh Dịch và Vaccine

Tìm Hiểu về Bệnh Dịch và Vaccine

 •   16/09/2021 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Ăn Chay Dùng Trứng Có Được Không?

Ăn Chay Dùng Trứng Có Được Không?

 •   16/09/2021 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Sách Nhân Tu Hành Của Chư Phật Và Chư Bồ Tát

Sách Nhân Tu Hành Của Chư Phật Và Chư Bồ Tát

 •   13/08/2021 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
GIỚI THIỆU
          Con người sanh ra để hưởng thụ qua lục dục như tài, sắc, danh, thực, thùy (Ngủ nghỉ), .v.v. Con người trải qua một chu kỳ già, bệnh và cuối cùng là chết. Đó là một kiếp nhân sinh, mà con người từ vô lượng kiếp mơ mộng một kiếp sống giả tạm. Sau đó, con người sẽ tiếp tục luân hồi trong lục đạo như trời, người, A Tu La, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Do đó, con người muốn chấm dứt cái khổ của tham, sân, si; cái khổ của già, bệnh và chết; cái khổ của luân hồi, thì con người tu thành Bồ Tát, thành Phật, thì con người mới chấm dứt cái khổ nói trên. Chư Phật, chư Bồ Tát đã vào luân hồi trong vô lượng kiếp để gần gủi và chỉ dạy chúng sanh con đường thoát ly sanh tử luân hồi hay còn gọi là con đường xuất thế.
  BUDDHA DHARMA CONVERSATION

  BUDDHA DHARMA CONVERSATION

 •   08/07/2021 05:20:00 PM
 •   Đã xem: 454
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 17 HOW TO KNOW THAT PERSON IS A SAINT?

TOPIC 17 HOW TO KNOW THAT PERSON IS A SAINT?

 •   08/07/2021 04:51:00 PM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 16 IS CONVERSION A SIN?

TOPIC 16 IS CONVERSION A SIN?

 •   08/07/2021 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 15 HOW TO KNOW THE RIGHT WAY?

TOPIC 15 HOW TO KNOW THE RIGHT WAY?

 •   08/07/2021 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 14 IS BUDDHA A DIVINE BEING?

TOPIC 14 IS BUDDHA A DIVINE BEING?

 •   08/07/2021 04:42:00 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 13 DO FAITH AND PRAYER MAKE YOU A SAINT?

TOPIC 13 DO FAITH AND PRAYER MAKE YOU A SAINT?

 •   08/07/2021 04:39:00 PM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 12 CAN BUDDHA ATONE FOR ANYONE?

TOPIC 12 CAN BUDDHA ATONE FOR ANYONE?

 •   08/07/2021 04:37:00 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 11 BELIEVE IN BUDDHA, WILL BUDDHA TAKE YOU TO PARADISE?

TOPIC 11 BELIEVE IN BUDDHA, WILL BUDDHA TAKE YOU TO PARADISE?

 •   08/07/2021 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 10 IS BUDDHISM FREEDOM OF BELIEF?

TOPIC 10 IS BUDDHISM FREEDOM OF BELIEF?

 •   08/07/2021 04:29:00 PM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 9 WHY DID YOU BELIEVE IN BUDDHA?

TOPIC 9 WHY DID YOU BELIEVE IN BUDDHA?

 •   08/07/2021 04:28:00 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 8 THE DIFFERENT BETWEEN THERAVADA AND MAHAYANA BUDDHISM

TOPIC 8 THE DIFFERENT BETWEEN THERAVADA AND MAHAYANA BUDDHISM

 •   08/07/2021 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 7 THREE PERIOD TIMES OF INDIAN BUDDHISM

TOPIC 7 THREE PERIOD TIMES OF INDIAN BUDDHISM

 •   08/07/2021 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 6 WHAT ARE BUDDHA `S TEACHINGS?

TOPIC 6 WHAT ARE BUDDHA `S TEACHINGS?

 •   08/07/2021 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
TOPIC 5 WHAT IS BUDDHISM?

TOPIC 5 WHAT IS BUDDHISM?

 •   08/07/2021 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

GIỜI THIỆU

Tiểu sử Thầy Trụ Trì

Chư Tôn Đức có dạy: “Nhứt nhơn tác phước, thiên nhơn hưởng, Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương.” Đại đức Trụ trì chùa Phật Linh thế danh là Đỗ Đình Bình, sanh năm 1972, tại thành phố Sài Gòn – Việt Nam, cha là Bác sĩ, mẹ là hướng dẫn viên hành hương. Thời niên thiếu đi học phổ thông đến lớp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây