Di Đà

Sách Pháp Môn Tu Tịnh Độ

 •   01/01/2022 05:40:00 PM
 •   Đã xem: 1799
 •   Phản hồi: 0
LỜI GIỚI THIỆU
 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch chư Tôn Đức!
Kính thưa quý Phật tử!
         Quý Thầy thường dạy:
“Ái bất nhiễm, bất sanh ta bà,
Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ”.
          Chúng sanh vì ái nhiễm, mà sanh vào thế giới ta bà nầy, hay còn gọi là cõi dục (cõi ham muốn). Do đó, chúng sanh đam mê dục lạc trần gian, không còn biết chân tâm Phật tánh của mình nữa. Vì thế, Không còn có nhiều người biết hướng thiện, hướng thượng và hướng đến sự giải thoát luân hồi khổ.
          Đức Phật Thích Ca đã từ bi chỉ dạy nhiều phương pháp cho chúng sanh tu tập. Ngõ hầu, chúng sanh mới thanh tịnh hóa thân tâm của mình. Pháp môn tịnh độ được đức Phật Thích Ca dạy rõ trong kinh A Di Đà. Đặc biệt, pháp môn nầy được áp dụng phổ biến ở Trung Hoa, Đài Loan và Việt Nam trong thời mạt pháp.
Sách Nhân Tu Hành Của Chư Phật Và Chư Bồ Tát

Sách Nhân Tu Hành Của Chư Phật Và Chư Bồ Tát

 •   13/08/2021 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 1883
 •   Phản hồi: 0
GIỚI THIỆU
          Con người sanh ra để hưởng thụ qua lục dục như tài, sắc, danh, thực, thùy (Ngủ nghỉ), .v.v. Con người trải qua một chu kỳ già, bệnh và cuối cùng là chết. Đó là một kiếp nhân sinh, mà con người từ vô lượng kiếp mơ mộng một kiếp sống giả tạm. Sau đó, con người sẽ tiếp tục luân hồi trong lục đạo như trời, người, A Tu La, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Do đó, con người muốn chấm dứt cái khổ của tham, sân, si; cái khổ của già, bệnh và chết; cái khổ của luân hồi, thì con người tu thành Bồ Tát, thành Phật, thì con người mới chấm dứt cái khổ nói trên. Chư Phật, chư Bồ Tát đã vào luân hồi trong vô lượng kiếp để gần gủi và chỉ dạy chúng sanh con đường thoát ly sanh tử luân hồi hay còn gọi là con đường xuất thế.
Sách Phật Pháp Vấn Đáp Căn Bản

Sách Phật Pháp Vấn Đáp Căn Bản

 •   13/07/2021 11:19:00 PM
 •   Đã xem: 1539
 •   Phản hồi: 0
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
          Con người sinh ra, lớn lên và lập gia đình. Đồng thời, con người phải tìm kế mưu sinh cho cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống của kiếp nhân sinh cũng chỉ tạm bợ một thời gian nào đó, vì ai cũng phải ra đi. Vì thế, con người cũng cần tìm hiểu về đời sống của bản thân, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Câu hỏi nầy ai cũng thắc mắc, nhưng không biết tìm ai để học hỏi. Vì thế, con người bất an trong cuộc sống, nhất là khi ra đi mà không có ngày trở lại.
Lễ 4 Ân

Lễ 4 Ân

 •   27/10/2018 03:02:29 PM
 •   Đã xem: 3284
 •   Phản hồi: 0
Lễ 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông

Lễ 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông

 •   27/10/2018 03:00:20 PM
 •   Đã xem: 3245
 •   Phản hồi: 0
Lễ 33 vị Tổ Thiền Tông

Lễ 33 vị Tổ Thiền Tông

 •   27/10/2018 02:58:43 PM
 •   Đã xem: 3028
 •   Phản hồi: 0
Lễ 10 vị đại đệ tử của đức Phật

Lễ 10 vị đại đệ tử của đức Phật

 •   27/10/2018 02:55:53 PM
 •   Đã xem: 3146
 •   Phản hồi: 0
Lễ chư Phật, chư Bồ Tát

Lễ chư Phật, chư Bồ Tát

 •   27/10/2018 02:53:49 PM
 •   Đã xem: 2591
 •   Phản hồi: 0
Lễ cuộc đời đức Phật Thích Ca

Lễ cuộc đời đức Phật Thích Ca

 •   27/10/2018 02:51:39 PM
 •   Đã xem: 2472
 •   Phản hồi: 0
Lễ 7 Vị Phật quá khứ

Lễ 7 Vị Phật quá khứ

 •   27/10/2018 02:49:56 PM
 •   Đã xem: 2920
 •   Phản hồi: 0
Lễ tam thân Phật

Lễ tam thân Phật

 •   27/10/2018 02:47:49 PM
 •   Đã xem: 2481
 •   Phản hồi: 0
LỄ SÁM CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT

LỄ SÁM CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT

 •   27/10/2018 02:37:28 PM
 •   Đã xem: 3149
 •   Phản hồi: 0
NGHI THỨC  CẦU AN CẦU SIÊU

NGHI THỨC  CẦU AN CẦU SIÊU

 •   26/10/2018 04:14:06 PM
 •   Đã xem: 9742
 •   Phản hồi: 0
40 QUESTION ABOUT BASIC BUDDHISM

40 QUESTION ABOUT BASIC BUDDHISM

 •   14/08/2018 11:46:03 AM
 •   Đã xem: 3509
 •   Phản hồi: 0
BASIC BUDDHISM FOR BEGINNER

BASIC BUDDHISM FOR BEGINNER

 •   03/08/2018 03:23:10 PM
 •   Đã xem: 4243
 •   Phản hồi: 0
TAM THỜI HỆ NIỆM - NGHI SIÊU ĐỘ HƯƠNG LINH

TAM THỜI HỆ NIỆM - NGHI SIÊU ĐỘ HƯƠNG LINH

 •   12/12/2017 04:24:34 PM
 •   Đã xem: 9023
 •   Phản hồi: 0
KINH TỤNG HẰNG NGÀY

KINH TỤNG HẰNG NGÀY

 •   12/12/2017 04:14:45 PM
 •   Đã xem: 3828
 •   Phản hồi: 0

GIỜI THIỆU

Tế Độ Sư của trụ trì Chùa Phật Linh - ĐĐ Thích Hạnh Định

Tế Độ Sư của trụ trì Chùa Phật Linh - ĐĐ Thích Hạnh Định Hòa Thượng Thích Như Điển NGƯỜI KIẾN TẠO NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC Ở ĐỨC Hòa Thượng: Thích Như Điển Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc Họ và tên: Lê Cường Đạo danh: Thích Như Điển Ngày và nơi sanh:...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây