Danh sách Phật tử cứu trợ nạn dịch tại Ấn Độ tháng 05/2021

Thứ ba - 11/05/2021 23:33 Đã xem: 1265
Danh sách Phật tử cứu trợ nạn dịch
tại Ấn Độ tháng 05/2021
+ Phật tử Nauy – Thụy Điển:
 
1-Gd Phương Thị kim Trần 1000kr
2-Niệm Phật Đường Chánh Niệm 500.000 ngàn
3-Ẩn danh 2000kr
4-Thanh Hương Hoàng Đỗ 1000kr
5-Nhóm Ẩn danh 5000kr
6-Ẩn danh 1000kr
7-Gđ Ngân Trần 1000kr
8-Denny Hoàng Phạm 1000kr
9-Tuyết Porsgrunn  1000kr
10-Thoa Hoàng  1000kr
11-Quang Lý  Thụy Điển 500kr
12-Gđ Dung Trần 2.000.000 triệu
13-Nhóm từ thiện gd VN 1.000.000 triệu
14-Như liễu ủng hộ 1000kr
15-3 cháu Kim, Kingsley
 Kimberly ủng hộ 1000kr
16-Nguyễn thị Ngọc Bích 500kr
17-Nguyễn thị Mỹ Hiền 1000kr
18-Đỗ thị kim Oanh 1000kr
19-Linnie Hương hoài Phạm 500kr
20-Cristian Long  500 kr
21-Nguyễn thị Hương 300kr
22-Cô Sơn 500kr.  Thụy Điển
23-Cô Binh 500kr Thụy Điển
24-Anh  Lịch 500kr. Thụy Điển
25 -Chị Mai 500kr Thụy Điển
26-Chị Hiếu 2000kr Thụy Điển
27-Lê thị Quán 500 kr
28-Gđ Như Tánh 500kr
29-Đinh Minh Hiền 500 kr
30-Ẩn danh 200kr
31-Dì Tư Chí Thức 200kr
32-Toàn Quách 200kr
33-Lê thị Thông 1000kr
34-Ẩn danh 500 kr
35-Jan Erik Nguyên và Ole Henrik Røine giúp 400 kr
36-Mảnh Văn Lê 1000kr
37-Philips MINH 500 kr
38-Nguyễn thị Thoa 500kr
39-Philip Bùi 1000kr
40-Cô Mai 1000kr
41-Nga Linn 2000kr
42-Chị Nhan 1000kr
43-Gd Lê Trần bạch Tuyết  Thụy Điển 500kr
44-Hạnh Lê 500kr
45-Scô Pháp Nhẫn 300kr Thụy Điển
46-Vương Thị Hòa               1000,-
47-Phạm Ngọc Uyên Anh   1000,-
48-Trần Quốc Thọ                1000,-
49-Nguyễn Thị Quyên          1000,-
50-Tina Quách 200kr
51-Gd Kiều-Hiển Trần Lê 1.000.000 tr
52-Chi Hông Thành 300 kr
53-Nini Nguyễn Hòa Lan 100€
54-Gđ Kim Hiền Nguyễn 3000kr
55-Lê Hiển 1000,-
56-Ẩn danh 1000kr
57-Linh Mỹ Lưu 1000kr
58-Gđ Quảng Hải 1000kr
59-Nguyễn thị Xuân 1000kr
60-Võ thị Ngọc Bích 500kr
61-Ngô Thị Hằng 500,- kr
62-Ẩn danh 1000kr
63-Van Truong 1000kr
64-Gd Phước Thơ  500kr
65-Nguyễn Gia Linh 500,-
66-Bằng 500kr
67-Mẹ Nga Linn 1000kr
68-Phương Trần 1000kr
69-Gđ Thu Võ 1000kar
70-Nguyễn thị Sáu 1000kr
71-Viên Tuyền Nguyễn 500kr
72-Mỹ Linh Thụy Điển 300kr
73-Ẩn danh1000kr
74-Tuấn Andrew Hồ 1.000.000
75-Gđ Duyên-Nam 500kr
76-ANNA.PETER.JENNI.AMY 2000 KR Thụy Điển
77-SANDRA VÕ 500 KR Thụy Điển
78-Thanh Thìn  1000 kr
79-Đắc Hồ 1000kr
80-Bường tấn Nguyễn 500kr
81-Na Trần 500kr
82-Gd Líp Nguyễn 5.000.000 tr
83-Lê thị chín 1.000.000 trq
84-Gđ Cẩm Vân kim Tòng Thụy Điển  10.000kr
85-Chị  Gái Thụy Điển  1000kr
86-Gia đinh Thanh Dūng 2000 kr
87-Sang tấn Nguyễn 10.000 kr
88-Giao Đặng  p d minh Hòa 1000kr
89-Nguyễn  thị Thu 500kr
P d phước  anh
90-Ngoc Ninni Nguyen
 500kr
91-Vân Lâm 500kr
92-Phạm Thị Ngọc Ánh 100kr Thụy Điển
93-CƯỜNG CHI 500k Thụy Điển
 94-Gđ LYNN TRẦN 500kr.Thụy Điển
95-Lâm chiêu Cường 200kr Thụy Điển
96-Minh Phước 500kr
97-Dung Đức  5000 kr
98-Trân Kim Yên 1000 kr Thụy Điển
99-Phúc Lê 500kr
100-Đinh thị  Lộc
pd diệu  hưởng 500 kr
101-Liêm Thương 2000kr
102-Tâm Hằng 1000kr
103-Ẩn danh  1000kr
104-Nam Nga 100kr Thụy Điển
105Hồng Loan 100kr Thụy Điển
106-Hiệp Anh 100 dollar
107-Quan Vi 2000kr
108Camila 200kr
109-Joachim Catrina  500kr
110-Gd Dung Hoàng 1000kr
111-Gđ Hòa  Hồng 1000 kr
112-Gđ Hồng  Hiền  500 kr
113-Phạm công Vũ 1000kr
114-Gđ Huyền Hòa 1000kr
115-Gđ Bích Liên Linie 500kr
_________________________
T Cộng 110.300kr   100€ 11tr.500 ngàn VN
 116 - Chị Thy, Nurnberg: 300, euro
 
 
+ Ở Việt Nam; Đức Quốc; Mỹ
 
1 – Thích Hạnh Định, Chùa Phật Linh: 10, triệu
2 – Cô Đồng Lựu: 200, ngàn
3 – Anh Đồng Dương: 2, triệu
4 – Chị Yến anh Hiệp: 5, triệu
5 – Chị Diệu Bảo: 2, triệu
6 – Xuân, Thịnh: 2, triệu
7 – Chị Hà – An Sương: 1, triệu
6 – Gd chị Kiều và anh Hiển: 1, triệu
7 – Hội Từ Tâm vn: 1, triệu
8 – Chị Liễu: 500, ngàn
9 – Chị Diệu Hạnh: 500, ngàn
10 – Chị Châu Thị Mộng Tuyền: 5, triệu
11 – Cô Đoàn Dương ( cô Vân): 1 triệu
12 – Mai Nữ Thanh Thảo: 1, triệu
13 - Cô Đồng Đảm: 150, ngàn
14 – Chị Đồng Thanh: 1, triệu
15 – Chị Dung: 2, triệu
16 – Diệu Dược: 50, euro = 1,4 triệu
17 – Gd chị Diệu Tiết: 50, euro = 1,4 triệu
18 – Thầy giáo Hạnh: 500, ngàn
Cộng: 38.650.000, đồng vn
Nhóm Phật tử berlin và Hà Nội
19 - Trịnh trọng Tiến:       1.triệu
20 - Trịnh thị ngọc Oanh, PD Tịnh Nhiên    1.tr
21 - Trịnh thị bích Liên, Pd Diệu Hoa:         2.tr
22 - Trịnh thanh Bình:    1.tr
23 - Trịnh thị tú Lệ:        1.tr
24 - Nguyễn anh Quân, Pd Phúc Đức:         1.tr
25 – Chị Diệu Tịnh, Berlin: 50, euro
26 – Gd Nguyễn Thị Ngân, PD:Hoa Tâm: 50, euro
27 - Trịnh Thị Bích Hòa, PD: Diệu Thúy: 150, euro
28 - Phương Thị Mạc, PD: Diệu Hiền 50, euro
29 - Phạm thị Lan Anh, Pd Diệu Hồng:      50.eu
30 - Vương thanh Thuỷ, Pd DIệu An:         50.eu
31 - Lê thị thu Trang, Phan Thị Thu, Pd Quảng Giác: 30.eu
32 – Gd Nguyễn thị thanh Xuân, Pd DXUÂN:  50.eu
33 - Gđ Nguyễn văn Trung, Pd Minh hữu:  50.eu
34 - Gđ Thuận Phương Anh:  50.
35 - Nguyễn hồng Sơn:         50.eu
36 - Gđ Ng văn Thắng, Nguyễn thị Thuỷ   50.eu
37 - Gđ Em Thuỷ (DHà):   50.eu
38 - Gđ AC Hùng Là:       50.eu
39 - Gđ AC Lâm Dân:      50.eu
cộng: 530, euro; 7, triệu đồng vn = 30. triệu
Cộng: 30, triệu + 38.650.000, đồng = 68.650.000, đồng
40 – Chị Nhạn (con bà Út): 200, ngàn
41 – Anh Nguyễn Hồng Minh: 3, triệu
42 – Anh Kiên, Bắc Ninh: 500, ngàn
43 – Chị Minh (Mợ 10):      1, triệu
44 – Cô Ngọc Hòa, San Jose: 4,7 triệu
45 – Gd Trương Vưu: 1000, usd
46 – Dương Quang Vinh: 300, usd = 7, triệu
47 – Gd Đồng Thoa: 500, ngàn
Cộng: 9, 4 triệu + 69.150.000, đồng
= 85.550.000, đồng + 1000, usd
 
48 -  Gd Đồng Trinh (Tiến): 1, triệu
50 – Gd  chị Thu Hà, Berlin: 1,5, tr
51 – Trần Thị Thạnh: 500, ngàn
52 – Chị Diệu Hoàng: 5, tr
53 – Anh Dũng dì 9: 2, triệu
54 – Trần Thụy Thu Thảo: 200, ngàn
55 – Dương Thị Nhật Phượng: 1, triệu
56 – Châu Thị Nguyệt, Diệu Quang: 1, tr
57 – Ẩn danh: 500, ngàn
58 – Dương Văn Thu: 5, tr
59 – Phật tử ở Mỹ:
Từ Phúc 200$, Từ Thuyền 200$, Ngộ Huệ 100$, Phần thi Hồng Hoa 200$, Phan Thị Dung, Phần Xuân Phương 200$, Phan Thanh Hoàng 200$, Châu Tiên và gia đình 300$, Châu Vân 200$, Huỳnh Xuân Lan 200$, Lâm thị Kiên 400$, Thánh Tâm Vân 100$, Hoa Đạo 50$, Diệu Hương 50$, Quảng Diệu 50&, Quảng Từ 50$Hoa Ngọc 50$, Diệu Liên 50$, Luc Phuong 100$, Kim Xuân 100$, Phần thị Dung 200$, tổng cộng $3000,: 70 tr 350 ngàn
Cộng: 88.050.000, + 85.550.000, + 1000, usd = 173.600.000, đồng , 1000, usd
 
60 – Chị Thu Hà, Diệu Hạnh: 1,5 tr
61 - Cô Đồng Lài: 500, ngàn
61 – Hoa + Minh Hội Bài: 200, ngàn
62 – Chị Thu Hà, PD: Diệu Hạnh: 1,5 tr
cộng: 2,2 tr + 173.600.000, tr = 175.800.000, tr + 1000, usd
63 – Gd chú Thiện Lực: 1, tr
64 – Gd chị Đồng Nguyên: 500, ngàn
65 – gd chị Đồng Phượng: 500, ngàn
Cộng:   173.600.000, đ +     4,2 triệu =  177.800.000, đ + 1000, usd

 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỜI THIỆU

Tiểu sử Thầy Trụ Trì

Chư Tôn Đức có dạy: “Nhứt nhơn tác phước, thiên nhơn hưởng, Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương.” Đại đức Trụ trì chùa Phật Linh thế danh là Đỗ Đình Bình, sanh năm 1972, tại thành phố Sài Gòn – Việt Nam, cha là Bác sĩ, mẹ là hướng dẫn viên hành hương. Thời niên thiếu đi học phổ thông đến lớp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây