Danh sách Phật tử cứu trợ nạn dịch tại Ấn Độ tháng 05/2021

Thứ ba - 11/05/2021 23:33 Đã xem: 1872
Danh sách Phật tử cứu trợ nạn dịch
tại Ấn Độ tháng 05/2021
+ Phật tử Nauy – Thụy Điển:
 
1-Gd Phương Thị kim Trần 1000kr
2-Niệm Phật Đường Chánh Niệm 500.000 ngàn
3-Ẩn danh 2000kr
4-Thanh Hương Hoàng Đỗ 1000kr
5-Nhóm Ẩn danh 5000kr
6-Ẩn danh 1000kr
7-Gđ Ngân Trần 1000kr
8-Denny Hoàng Phạm 1000kr
9-Tuyết Porsgrunn  1000kr
10-Thoa Hoàng  1000kr
11-Quang Lý  Thụy Điển 500kr
12-Gđ Dung Trần 2.000.000 triệu
13-Nhóm từ thiện gd VN 1.000.000 triệu
14-Như liễu ủng hộ 1000kr
15-3 cháu Kim, Kingsley
 Kimberly ủng hộ 1000kr
16-Nguyễn thị Ngọc Bích 500kr
17-Nguyễn thị Mỹ Hiền 1000kr
18-Đỗ thị kim Oanh 1000kr
19-Linnie Hương hoài Phạm 500kr
20-Cristian Long  500 kr
21-Nguyễn thị Hương 300kr
22-Cô Sơn 500kr.  Thụy Điển
23-Cô Binh 500kr Thụy Điển
24-Anh  Lịch 500kr. Thụy Điển
25 -Chị Mai 500kr Thụy Điển
26-Chị Hiếu 2000kr Thụy Điển
27-Lê thị Quán 500 kr
28-Gđ Như Tánh 500kr
29-Đinh Minh Hiền 500 kr
30-Ẩn danh 200kr
31-Dì Tư Chí Thức 200kr
32-Toàn Quách 200kr
33-Lê thị Thông 1000kr
34-Ẩn danh 500 kr
35-Jan Erik Nguyên và Ole Henrik Røine giúp 400 kr
36-Mảnh Văn Lê 1000kr
37-Philips MINH 500 kr
38-Nguyễn thị Thoa 500kr
39-Philip Bùi 1000kr
40-Cô Mai 1000kr
41-Nga Linn 2000kr
42-Chị Nhan 1000kr
43-Gd Lê Trần bạch Tuyết  Thụy Điển 500kr
44-Hạnh Lê 500kr
45-Scô Pháp Nhẫn 300kr Thụy Điển
46-Vương Thị Hòa               1000,-
47-Phạm Ngọc Uyên Anh   1000,-
48-Trần Quốc Thọ                1000,-
49-Nguyễn Thị Quyên          1000,-
50-Tina Quách 200kr
51-Gd Kiều-Hiển Trần Lê 1.000.000 tr
52-Chi Hông Thành 300 kr
53-Nini Nguyễn Hòa Lan 100€
54-Gđ Kim Hiền Nguyễn 3000kr
55-Lê Hiển 1000,-
56-Ẩn danh 1000kr
57-Linh Mỹ Lưu 1000kr
58-Gđ Quảng Hải 1000kr
59-Nguyễn thị Xuân 1000kr
60-Võ thị Ngọc Bích 500kr
61-Ngô Thị Hằng 500,- kr
62-Ẩn danh 1000kr
63-Van Truong 1000kr
64-Gd Phước Thơ  500kr
65-Nguyễn Gia Linh 500,-
66-Bằng 500kr
67-Mẹ Nga Linn 1000kr
68-Phương Trần 1000kr
69-Gđ Thu Võ 1000kar
70-Nguyễn thị Sáu 1000kr
71-Viên Tuyền Nguyễn 500kr
72-Mỹ Linh Thụy Điển 300kr
73-Ẩn danh1000kr
74-Tuấn Andrew Hồ 1.000.000
75-Gđ Duyên-Nam 500kr
76-ANNA.PETER.JENNI.AMY 2000 KR Thụy Điển
77-SANDRA VÕ 500 KR Thụy Điển
78-Thanh Thìn  1000 kr
79-Đắc Hồ 1000kr
80-Bường tấn Nguyễn 500kr
81-Na Trần 500kr
82-Gd Líp Nguyễn 5.000.000 tr
83-Lê thị chín 1.000.000 trq
84-Gđ Cẩm Vân kim Tòng Thụy Điển  10.000kr
85-Chị  Gái Thụy Điển  1000kr
86-Gia đinh Thanh Dūng 2000 kr
87-Sang tấn Nguyễn 10.000 kr
88-Giao Đặng  p d minh Hòa 1000kr
89-Nguyễn  thị Thu 500kr
P d phước  anh
90-Ngoc Ninni Nguyen
 500kr
91-Vân Lâm 500kr
92-Phạm Thị Ngọc Ánh 100kr Thụy Điển
93-CƯỜNG CHI 500k Thụy Điển
 94-Gđ LYNN TRẦN 500kr.Thụy Điển
95-Lâm chiêu Cường 200kr Thụy Điển
96-Minh Phước 500kr
97-Dung Đức  5000 kr
98-Trân Kim Yên 1000 kr Thụy Điển
99-Phúc Lê 500kr
100-Đinh thị  Lộc
pd diệu  hưởng 500 kr
101-Liêm Thương 2000kr
102-Tâm Hằng 1000kr
103-Ẩn danh  1000kr
104-Nam Nga 100kr Thụy Điển
105Hồng Loan 100kr Thụy Điển
106-Hiệp Anh 100 dollar
107-Quan Vi 2000kr
108Camila 200kr
109-Joachim Catrina  500kr
110-Gd Dung Hoàng 1000kr
111-Gđ Hòa  Hồng 1000 kr
112-Gđ Hồng  Hiền  500 kr
113-Phạm công Vũ 1000kr
114-Gđ Huyền Hòa 1000kr
115-Gđ Bích Liên Linie 500kr
_________________________
T Cộng 110.300kr   100€ 11tr.500 ngàn VN
 116 - Chị Thy, Nurnberg: 300, euro
 
 
+ Ở Việt Nam; Đức Quốc; Mỹ
 
1 – Thích Hạnh Định, Chùa Phật Linh: 10, triệu
2 – Cô Đồng Lựu: 200, ngàn
3 – Anh Đồng Dương: 2, triệu
4 – Chị Yến anh Hiệp: 5, triệu
5 – Chị Diệu Bảo: 2, triệu
6 – Xuân, Thịnh: 2, triệu
7 – Chị Hà – An Sương: 1, triệu
6 – Gd chị Kiều và anh Hiển: 1, triệu
7 – Hội Từ Tâm vn: 1, triệu
8 – Chị Liễu: 500, ngàn
9 – Chị Diệu Hạnh: 500, ngàn
10 – Chị Châu Thị Mộng Tuyền: 5, triệu
11 – Cô Đoàn Dương ( cô Vân): 1 triệu
12 – Mai Nữ Thanh Thảo: 1, triệu
13 - Cô Đồng Đảm: 150, ngàn
14 – Chị Đồng Thanh: 1, triệu
15 – Chị Dung: 2, triệu
16 – Diệu Dược: 50, euro = 1,4 triệu
17 – Gd chị Diệu Tiết: 50, euro = 1,4 triệu
18 – Thầy giáo Hạnh: 500, ngàn
Cộng: 38.650.000, đồng vn
Nhóm Phật tử berlin và Hà Nội
19 - Trịnh trọng Tiến:       1.triệu
20 - Trịnh thị ngọc Oanh, PD Tịnh Nhiên    1.tr
21 - Trịnh thị bích Liên, Pd Diệu Hoa:         2.tr
22 - Trịnh thanh Bình:    1.tr
23 - Trịnh thị tú Lệ:        1.tr
24 - Nguyễn anh Quân, Pd Phúc Đức:         1.tr
25 – Chị Diệu Tịnh, Berlin: 50, euro
26 – Gd Nguyễn Thị Ngân, PD:Hoa Tâm: 50, euro
27 - Trịnh Thị Bích Hòa, PD: Diệu Thúy: 150, euro
28 - Phương Thị Mạc, PD: Diệu Hiền 50, euro
29 - Phạm thị Lan Anh, Pd Diệu Hồng:      50.eu
30 - Vương thanh Thuỷ, Pd DIệu An:         50.eu
31 - Lê thị thu Trang, Phan Thị Thu, Pd Quảng Giác: 30.eu
32 – Gd Nguyễn thị thanh Xuân, Pd DXUÂN:  50.eu
33 - Gđ Nguyễn văn Trung, Pd Minh hữu:  50.eu
34 - Gđ Thuận Phương Anh:  50.
35 - Nguyễn hồng Sơn:         50.eu
36 - Gđ Ng văn Thắng, Nguyễn thị Thuỷ   50.eu
37 - Gđ Em Thuỷ (DHà):   50.eu
38 - Gđ AC Hùng Là:       50.eu
39 - Gđ AC Lâm Dân:      50.eu
cộng: 530, euro; 7, triệu đồng vn = 30. triệu
Cộng: 30, triệu + 38.650.000, đồng = 68.650.000, đồng
40 – Chị Nhạn (con bà Út): 200, ngàn
41 – Anh Nguyễn Hồng Minh: 3, triệu
42 – Anh Kiên, Bắc Ninh: 500, ngàn
43 – Chị Minh (Mợ 10):      1, triệu
44 – Cô Ngọc Hòa, San Jose: 4,7 triệu
45 – Gd Trương Vưu: 1000, usd
46 – Dương Quang Vinh: 300, usd = 7, triệu
47 – Gd Đồng Thoa: 500, ngàn
Cộng: 9, 4 triệu + 69.150.000, đồng
= 85.550.000, đồng + 1000, usd
 
48 -  Gd Đồng Trinh (Tiến): 1, triệu
50 – Gd  chị Thu Hà, Berlin: 1,5, tr
51 – Trần Thị Thạnh: 500, ngàn
52 – Chị Diệu Hoàng: 5, tr
53 – Anh Dũng dì 9: 2, triệu
54 – Trần Thụy Thu Thảo: 200, ngàn
55 – Dương Thị Nhật Phượng: 1, triệu
56 – Châu Thị Nguyệt, Diệu Quang: 1, tr
57 – Ẩn danh: 500, ngàn
58 – Dương Văn Thu: 5, tr
59 – Phật tử ở Mỹ:
Từ Phúc 200$, Từ Thuyền 200$, Ngộ Huệ 100$, Phần thi Hồng Hoa 200$, Phan Thị Dung, Phần Xuân Phương 200$, Phan Thanh Hoàng 200$, Châu Tiên và gia đình 300$, Châu Vân 200$, Huỳnh Xuân Lan 200$, Lâm thị Kiên 400$, Thánh Tâm Vân 100$, Hoa Đạo 50$, Diệu Hương 50$, Quảng Diệu 50&, Quảng Từ 50$Hoa Ngọc 50$, Diệu Liên 50$, Luc Phuong 100$, Kim Xuân 100$, Phần thị Dung 200$, tổng cộng $3000,: 70 tr 350 ngàn
Cộng: 88.050.000, + 85.550.000, + 1000, usd = 173.600.000, đồng , 1000, usd
 
60 – Chị Thu Hà, Diệu Hạnh: 1,5 tr
61 - Cô Đồng Lài: 500, ngàn
61 – Hoa + Minh Hội Bài: 200, ngàn
62 – Chị Thu Hà, PD: Diệu Hạnh: 1,5 tr
cộng: 2,2 tr + 173.600.000, tr = 175.800.000, tr + 1000, usd
63 – Gd chú Thiện Lực: 1, tr
64 – Gd chị Đồng Nguyên: 500, ngàn
65 – gd chị Đồng Phượng: 500, ngàn
Cộng:   173.600.000, đ +     4,2 triệu =  177.800.000, đ + 1000, usd

 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỜI THIỆU

Tế Độ Sư của trụ trì Chùa Phật Linh - ĐĐ Thích Hạnh Định

Tế Độ Sư của trụ trì Chùa Phật Linh - ĐĐ Thích Hạnh Định Hòa Thượng Thích Như Điển NGƯỜI KIẾN TẠO NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC Ở ĐỨC Hòa Thượng: Thích Như Điển Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc Họ và tên: Lê Cường Đạo danh: Thích Như Điển Ngày và nơi sanh:...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây