Khóa Học Sơ Cấp Kỳ I cho Sư Ấn tại Aurangabad

Thứ hai - 21/03/2022 22:49 Đã xem: 1410
KHÓA HỌC SƠ CẤP KỲ I
 
Kính thưa các Tỳ khưu và các chú Sa Di!
Tôi, Tỳ Khưu Sanghapala, là hiệu trưởng của khóa học Phật giáo ở Tịnh xá Dhamma Sagar Buddha. Chúng tôi sẽ mở một khóa học Phật học 3 tháng dành cho các vị Tỳ Khưu và các chú Sa Di, từ ngày 20 tháng 04 năm 2022 đến ngày 20 tháng 07 năm 2022. Tôi xin mời tất cả quý vị tham gia khóa học này để nâng cao kiến ​​thức về Phật pháp.
Tôi muốn yêu cầu học viên liên hệ với thư ký ít nhất 3 tháng trước khi bắt đầu khóa học. Vui lòng kiểm tra thông tin bên dưới.
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Hiệu trưởng
Tỳ Khưu Sanghapala
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ
 
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC
PHAT LINH - DHAMMA SAGAR BUDDHA
Address: Tathagat colony, Ramnagar cidco-n2,
Aurangabad, Maharashtra-431003;
Tel: 0091 -7899611599
Email: bsanghapala@gmail.com
Website: http://www.buddhistindia.in/
https://www.facebook.com/sunilanti
 
KHÓA HỌC SƠ CẤP KỲ I
 
Kính thưa các Tỳ khưu và các chú Sa Di!
Tôi, Tỳ Khưu Sanghapala, là hiệu trưởng của khóa học Phật giáo ở Tịnh xá Dhamma Sagar Buddha. Chúng tôi sẽ mở một khóa học Phật học 3 tháng dành cho các vị Tỳ Khưu và các chú Sa Di, từ ngày 20 tháng 04 năm 2022 đến ngày 20 tháng 07 năm 2022. Tôi xin mời tất cả quý vị tham gia khóa học này để nâng cao kiến ​​thức về Phật pháp.
Tôi muốn yêu cầu học viên liên hệ với thư ký ít nhất 3 tháng trước khi bắt đầu khóa học. Vui lòng kiểm tra thông tin bên dưới.
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Hiệu trưởng
Tỳ Khưu Sanghapala
 
I - THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KHÓA HỌC PHẬT GIÁO
* Chuyên viên tư vấn: ĐĐ Thích Hạnh Định
* Giám hiệu: Sư Anurudho
* Hiệu trưởng: Sư Sanghapala
* Hiệu phó: Sư Harshbodhi
*Hiệu phó:
* Thư ký: Sư Mettaya
* Thủ quỹ: Sư Silapiya
* Quản chúng: Sư Buddhajoy
* Tri sự:
 
II – GIẢNG SƯ
- Hòa Thượng Bimal
- Sư Hạnh Định
- Sư Sadhananda
- Sư Jina
- Sư Anurudho
- Sư Sanghapala
- Sư Harshbodhi
 
III - THỜI GIAN KHÓA HỌC
Thời gian của khóa học là 3 tháng từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 30 tháng 04 năm 2022.
 
IV - SỐ LƯỢNG TĂNG SINH
Khóa học bao gồm Tỳ Khưu và Sa Di, tối đa là 50 học viên. Từ 15 tuổi trở lên.
 
V - PHÍ GIÁO DỤC
Khóa học miễn phí chỗ ở, thức ăn, sách vở, bút mực, .v.v.
 
VI - CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
A. Tu tập
1) Tụng kinh
2) Thiền định Samatha; Thiền Vipassapa: Sư Sadhananda
 
B. NIKAYA
1) Kinh - Sutta: Sư Anurudho
2) Luật tạng - Sila:
4) Luận tạng - Abhidhamma: Sư Jina
  
C. LÝ THUYẾT PHẬT GIÁO
1) Lịch sử Phật giáo Ấn Độ: Sư Hạnh Định
2) Tứ Diệu Đế: Sư Anuruddho
3) 37 Phẩm Trợ Đạo
4) Mười Hai Nhân Duyên
5) Luật Nhân Quả
6) Sáu Ba La Mật: Sư Hạnh Định
7) Phật giáo cơ bản cho người mới học: Sư Sanghapala
 
D. NGÔN NGỮ
1) Tiếng Anh: Sư Anuruddho
2) Tiếng Pali: Sư Sanghapala
3) Tiếng Phạn:
  
E. KỸ NĂNG
1) Quản lý trường học và tu viện: Thầy Hạnh Định
2) Phương pháp hoằng pháp trong xã hội: Thầy Hạnh Định
3) Tôn giáo học: Thầy Hạnh Định
4) Hiến Chương Giáo Hội: Sư Sadhananda
5) Tổ chức của Giáo Hội - IBC: Sư Sadhananda
 
VII - BẢNG THỜI GIAN
04 giờ 00: Thức dậy
04 giờ 30: Tụng kinh + Thiền
05 giờ 30: Làm việc
06 giờ 30: Ăn sáng
07 giờ 00: Học
11 giờ 30: Ăn trưa
12 giờ 00: Nghỉ ngơi
14 giờ 00: Thiền
15 giờ 00: Học
17 giờ 00: Làm việc
18 giờ 15: Tụng kinh
19 giờ 00: Thiền
20 giờ 00: Tự học
22 giờ 00: Ngủ
 
VIII – NỘI QUY
- Tất cả học sinh phải tuân theo giới luật, thời khóa biểu và làm việc.
- Không đánh nhau
- Không ăn cắp
- Không có hành vi tà dâm
- Không hút thuốc, không rượu bia, không ma tuý
 
IX - HỖ TRỢ TÀI CHÍNH:
- Cơ sở vật chất: Sư Hạnh Định
- Thực phẩm: Phật tử địa phương và các nhà hảo tâm
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
 
Lưu ý: Ứng viên nên điền vào đơn đăng ký bằng chữ in hoa và đính kèm bản sao Chứng minh nhân dân.
Người liên hệ:
• Bhante Sanghapala Thera:
ĐT: 0091 -7899611599; Email: bsanghapala@gmail.com
 
• Bhante Anurudho:
ĐT: 0091- 9892551621; Email: bhanteanuruddho@gmail.com
 
 
 INDIAN BUDDHIST CONGREGATION
 
PHAT LINH - DHAMMA SAGAR BUDDHA
Address: Tathagat colony, Ramnagar cidco-n2,
Aurangabad, Maharashtra-431003;
Tel: 0091 -7899611599
Email: bsanghapala@gmail.com
Website: http://www.buddhistindia.in/
https://www.facebook.com/sunilanti
 
PALI AND BUDDHIST STUDY SCHOOL
THE FIRST COURSE
 
Dear, Bhikkhus and Samaneras!
I, Bhante Sanghapala, am a principal of the Buddhist course in Dhamma Sagar Buddha Vihara. We are going to open a 3 months Buddhist course for monks and Samaneras from Date 20 April 2022 to Date 20 July 2022. I would like to invite all of you to take part in this course to improve your knowledge of Buddhism.
          I would like to request the interested candidate to contact the secretary at least 3 months before starting the course. Please, check the information below.
With Metta
Principal
Bhante Sanghapala
 
I – MEMBERS OF THE BUDDHIST COURSE MANAGEMENT
* Consultant: Master Hanh Dinh
* Director: Master Anuruddho
*Principal: Master Sanghapala
*Vice-principal: Master Harshbodhi
*Vice-principal:
*Secretary: Bhante Mettaya
*Treasurer: Bhante Silapiya
* Sangha in charge: Bhante Buddhajoy
* Monk in charge:
 
II – DHAMMA TEACHERS
-        Master Bimal
-        Master Hanh Dinh
-        Master Sadhananda
-        Master Jina
-        Master Anuruddho
-        Master Sanghapala
-        Master Harshbodhi
III - COURSE PERIOD
The course period is 3 Months from 01 February to 30 April 2022.
 
IV – THE NUMBER OF MONK STUDENT
The class receives both Monks and Novices a max of 40, students. From ages 15 up.
 
V - EDUCATION FEE
Education, lodging, food, books, pens, etc. are free of charge.
 
VI - EDUCATIONAL PROGRAM
A. CULTIVATION
1) Chanting
2) Samatha meditation, Vipassapa meditation: Master Sadhananda
 
B. NIKAYA
1) Sutra : Master Anuruddho
2) Vinaya - Sila:
4) Abhidhamma: Master Jina
 
C. BUDDHIST THEORY
1) Indian Buddhist history: Master Hanh Dinh
2) Four Noble Truths
3) 37 Qualities Contributing to Enlightenment. It consists of The foundation of mindfulness; Four Grear efforts; The Four Bases of Mental powers; Five Spiritual; Five spiritual powers; The Seven factors of Enlightenment;  The Noble eightfold.
4) The Twelve Cause and Conditions
5) The Cause and Effect Law
6) The Six Paramita: Master Hanh Dinh
7) The basic Buddhism for beginners: Master Sanghapala
 
D. LANGUAGE
1) English: Master Anuruddho
2) Pali: Master Sanghapala
3) Sanskrit:
 
 
E. SKILLS
1) Management of school and monastery: Master Hanh Dinh
2) Propagation methods in Society: Master Hanh Dinh
3) Other religious studies: Master Hanh Dinh
4) The Charters of IBC: Master Sadhananda
5) Organization of IBC: Master Sadhananda
 
VII – TIMETABLE
04 h 00: Wake up
04 h 30: Chanting + Meditation
05 h 30: Working
06 h 30: Breakfast
07 h 00: Study
11 h 30: Lunch
12 h 00: Take rest
14 h 00: Meditation
15 h 00: Study
17 h 00: Working
18 h 15: Chanting
19 h 00: Meditation
20 h 00: Self-study
22 h 00: Sleeping
 
VIII - CLASS RULES
- All students must follow Silas, time table, and work
- No fighting
- No stealing
- No sexual misconduct
- No smoking, no alcohol, no drug
 
IX – FINANCIAL SUPPORTS
-        School materials: Master Hanh Dinh
-        Food: Local Buddhists and donors
 
Namo Sakyamauni Buddha!
 
Note:  Candidate should fill up the application form with a capital letter and attach a copy of National ID proof.
Contact person:
  • Bhante Sanghapala Thera:
Tel: 0091 -7899611599; Email: bsanghapala@gmail.com
 
  • Bhante Anurudho:
Tel: 0091- 9892551621;  Email: bhanteanuruddho@gmail.com
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Từ khóa: khoa so cap ky I

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỜI THIỆU

Phật Linh – Ba thế hệ một ngôi chùa

Người dân Việt Nam chúng ta thường có câu: “Mái chùa che chở hồn dân tộc, Nếp sống muôn đời của tổ tông”. Thật vậy! Mái chùa là nói lên những nét đặc thù văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Do đó ai nhìn vào mái chùa cũng có thể hiểu được một phần nào về văn hóa truyền thống phong...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây