INAUGURATION at Bodicariya Vihara, Kolkata and at Bodhi Prajna Vihara, Assam

Thứ bảy - 20/01/2024 15:46 Đã xem: 1384
HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH DỰ LỄ KHÁNH THÀNHTại chùa Bodhicariza và chùa Bodhi Prajna Buddhist ViharaTừ 26.01.2024 đến 05.02.2024PHÁT QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO TẠI ASSAM
WBZS0161
WBZS0161
HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH DỰ LỄ KHÁNH THÀNH
Tại chùa Bodhicariza và chùa Bodhi Prajna Buddhist Vihara

Từ 26.01.2024 đến 05.02.2024
PHÁT QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO TẠI ASSAM
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính thưa quý vị Phật tử!
  1. Công trình thứ nhứt        
 
 Hòa Thượng Bimal là người dân tộc thiểu số Chakma ở Ấn Độ, đã trụ trì chùa Bodhicariya tại thành phố Kolkata. Hiện, Hòa Thượng có một trường học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, trong có trường dạy trung cấp nghề nghiệp.
          Hòa Thượng ước ao làm một ngôi chùa, nhưng chỉ làm được từng trệt đã lâu và kéo dài cho đến năm 2018. Lý do, Phật giáo Ấn Độ đã bị đạo Ấn giáo và đạo Hồi giáo tiêu diệt hơn 1000 năm qua. Nay, Phật giáo Ấn Độ được phục hồi trở lại, nhưng họ không còn kiến trúc gốc của Phật giáo Ấn. Do đó, chúng ta đã nhờ anh Hùng kiến trúc sư việt Nam vẻ lại và giúp cho Hòa Thượng làm một ngôi chùa Ấn Độ đầu tiên với kiến trúc đặc thù văn hóa Phật giáo Việt Nam, 1 trệt, 1 lầu, tổng cộng là 1000, mét vuông. Công trình đã khởi công đầu mùa dịch năm 2019 đến nay và sẽ khánh thành vào ngày 28.01.2024. Nhân dịp nầy cũng là đúng Hòa Thượng tròn 80 tuổi.

 
 
  1. Công trình thứ hai
Chúng ta đã giúp cho Thượng tọa Sahhananda xây dựng một ngôi chùa làng quê tại thành phố Plumding, tiểu bang Assam từ năm 2021 đến 2023 là hoàn thành.
 
 

 
  1. Công trình thứ ba là ngôi Tăng xá tại thành phố Kolkata
Chúng ta đã giúp cho Sư Dhammananda xây dựng một ngôi Tăng xá từ năm 2021 đến 2022 là hoàn thành.
 
 
 
  1. Công trình thứ tư là trường Phật học và Tăng xá
Chúng ta đã giúp cho Sư Sanghapala là một trường học Phật giáo và một ngôi Tăng xá tại thành phố Aurangabad, tiểu bang Maharashtra từ năm 2020 đến năm 2021 và đã đưa hòa hoạt động 2 năm.
 
Lễ đặt đá tại miến đất trống
 
 
  1. Công trình thứ năm là một đại Phật Thích Ca cao 10 mét
Chúng ta giúp cho Sư Ariya tại tiểu bang Arunachal Pradesh xây dựng đại Phật cao 10 mét trong năm 2023.
 

 


          Lần này, Thầy tổ chức đi dự lễ khánh thành 2 ngôi chùa và hành hương tham quan cội Bồ Đề. Đồng thời, chúng ta cúng dường trai Tăng và phát quà cho đồng bào dân tộc nghèo. Quý vị nào có thời gian thì có thể tham gia với thầy trong chuyến đi đầy ý nghĩa nói trên. Nhất là có sự đóng góp của quý Phật tử Việt Nam. Cuối cùng, chúng tôi xin tán thán sự phát tâm cúng dường việc hổ trợ phục hồi Phật giáo Ấn Độ. Đây là tri ân và báo ân Đức Phật, một ý nghĩa vô cùng to lớn trong đời của chúng ta, mà chúng ta không ngờ là mình có thể thực hiện được trong kiếp này.
 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát!
Chùa Viên Giác, Đức Quốc Ngày 20.01.2024
 
Trụ trì Chùa Phật Linh – Chùa Viên Giác
Tỳ kheo Thích Hạnh Định

BODHICARIYA VIHARA
BẦU CỬ GIÁO HỘI TỪ NĂM 2023 – 2028
Vào lúc 19h00 ngày 27.01.2024 tại Tịnh xá Bodhicariya
 
1. Niệm Phật Nam 3 lần (Namo Tassa Bhavagato Arahato Sama Buddhasa)
2. Thầy Hạnh Định bắt đầu phát biểu vài lời trước bầu cử.
3. Đọc Điều lệ Giáo hội Phật giáo Ấn Độ của Tổng thư ký Bhante Anurudho. Sau đó, chúng tôi cần góp ý kiến hoặc đề xuất nào từ mọi người. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đọc nó ở nhà trước khi tham gia bầu cử.
4. Bầu Hòa Thượng Bimal làm Chủ tịch Ủy ban Tăng già và Hòa thượng Sadhananda làm Chủ tịch Ủy ban Điều hành. Mọi người đều có thể giơ tay trước Tổng thư ký Bhante Anurudho. Sau đó, Bhante Anurudho giới thiệu tất cả các thành viên.
5. Thầy Sadhananda phát nguyện với Tăng đoàn.
6. Thầy Bimal khuyên Tăng đoàn.
7. Hồi hướng
 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHÁNH THÀNH NGÀY 28.01.2024
TẠI BODHICARIYA VIHARA, KOLKATA, ẤN ĐỘ
 
1. Mời toàn thể Tăng đoàn lên lễ đài
2. Niệm Phật 3 lần (Namo Tassa Bhavagato Arahato Sama Buddhasa)
3. MC giới thiệu lý do buổi lễ
4. MC giới thiệu chương trình buổi lễ
5. Giới thiệu Tăng đoàn và toàn thể Quan khách.
6. Mời trẻ em dâng hoa cúng Phật
7. Mời Thầy Bimal giới thiệu về lịch sử và quá trình xây dựng tu viện
8. Mời Thầy Hạnh Định nói vài lời
9. Mời Kiến Trúc Sư có đôi lời
10. Mời Phật tử nói vài lời
11. Mời một đại diện Chính phủ phát biểu
12. Mời Hòa Thượng nói vài lời
13. Mời Thầy Hạnh Định đến tặng quà cho Hòa Thượng Bimal
14. Nếu chúng ta có ai đó hát hoặc múa truyền thống
15. Cảm ơn sự tham dự và hợp tác của mọi người trong buổi lễ
16. Hồi hướng
17. Cắt băng khánh thành
18. Chúng ta vào chánh điện cầu an
19. Sanghadana (Bữa trưa)
  
CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI KHÁNH THÀNH NGÀY 30.01.2024
Tại chùa Bồ Đề Bát nhã,
Thành phố Plumding, tiểu bang Assam
 
1. Mời toàn thể Tăng đoàn lên lễ đài
2. Niệm Phật 3 lần (Namo Tassa Bhavagato Arahato Sama Buddhasa)
3. MC giới thiệu lý do buổi lễ
4. MC giới thiệu chương trình khai mạc
5. Giới thiệu Tăng đoàn và toàn thể Quan khách.
6. Mời trẻ em dâng hoa cúng Phật
7. Mời Thầy Sadhananda giới thiệu về lịch sử của tu viện và quá trình xây dựng
8. Mời Thầy Hạnh Định nói vài lời
10. Mời Phật tử nói vài lời
11. Mời một đại diện Chính phủ phát biểu
12. Mời Hòa Thượng nói vài lời
13. Tặng quà cho Thầy Sadhananda
14. Nếu chúng ta có ai đó hát hoặc múa truyền thống
15. Cảm ơn sự tham dự và hợp tác của mọi người trong buổi lễ
16. Cống hiến
17. Cắt băng khánh thành
18. Chúng ta vào chánh điện cầu an
19. Phát gạo cho người dân và phát sách cho học sinh.
20. Sanghadana (Bữa trưa)
  
INAUGURATION FESTIVAL PROGRAM ON 28.01.2024
AT BODHICARIYA VIHARA, KOLKATA, INDIA
 
1. To invite all Sangha to the ceremony stage
2. To recite Buddha's Name 3 times (Namo Tassa Bhavagato Arahato Sama Buddhasa)
3. Introduction about the reason of the ceremony by MC
4. Introduction of the inauguration program by MC
5. Introduction of Sangha members and all Guests.
6. To invite the children to offer flowers to Buddha
7. To invite Master Bimal to introduce the history of the monastery and the construction process
8. To invite Master Hanh Dinh to say some words
9. To invite the Architect to have some words
10. To invite one Buddhist to say some words
11. To invite one representative of the government to say some words
12. To invite the chief Monk to say some words
13. To invite Master Hanh Dinh to donate gifts to Master Bimal
14. If we have someone to sing or to have a traditional dance
15. To say thanks to all attendance and cooperation in the ceremony
16. Dedication
17. To cut the Inauguration banner
18. We enter the Buddha hall to do the Peace prayer
19. Sanghadana (Lunch)
 
INAUGURATION FESTIVAL PROGRAM ON 30.01.2024
At Bodhi Prajna Buddhist Vihara,
Plumbing City, Assam state
 
1. To invite all Sangha to the ceremony stage
2. To recite Buddha's Name 3 times (Namo Tassa Bhavagato Arahato Sama Buddhasa)
3. Introduction about the reason of the ceremony by MC
4. Introduction of the inauguration program by MC
5. Introduction of Sangha members and all Guests.
6. To invite the children to offer flowers to Buddha
7. To invite Master Sadhananda to introduce the history of the monastery and the construction process
8. To invite Master Hanh Dinh to say some words
10. To invite one Buddhist to say some words
11. To invite one representative of the government to say some words
12. To invite the chief Monk to say some words
13. To donate gifts to Master Sadhananda
14. If we have someone to sing or to have a traditional dance
15. To say thanks for all attendance and cooperation in the ceremony
16. Dedication
17. To cut the Inauguration banner
18. We enter the Buddha hall to do the Peace prayer
19. To distribute rice to local people and books to pupils.
20. Sanghadana (Lunch)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỜI THIỆU

Tế Độ Sư của trụ trì Chùa Phật Linh - ĐĐ Thích Hạnh Định

Tế Độ Sư của trụ trì Chùa Phật Linh - ĐĐ Thích Hạnh Định Hòa Thượng Thích Như Điển NGƯỜI KIẾN TẠO NGÔI CHÙA VIÊN GIÁC Ở ĐỨC Hòa Thượng: Thích Như Điển Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc Họ và tên: Lê Cường Đạo danh: Thích Như Điển Ngày và nơi sanh:...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây